Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” iznomāto neapdzīvojamo telpu saraksts

(publicējams saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Būves kadastra apzīmējums

Nomas objekta adrese

Īpašnieks (tiesiskais valdītājs)

Iznomātājs

Darījuma datums

Līguma beigu datums

Lietošanas mērķis

Iznomātas telpas

numurs

Iznomātas

telpas

platība, m2

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

04.02.2013.

14.02.2020.

Kases telpas

45

46

10.8

6.0

Kopā: 16.80

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

04.02.2013.

14.02.2020.

Kafejnīca

55

56

57

59

 

109.2

13.7

14.2

1.6

Kopā: 138.7

 

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” brīvo neapdzīvojamo telpu saraksts 

Brīvo neapdzīvojamo

telpu adreses

Platība m2

Stāvs

Telpas

numurs

Ēkas raksturojums (labiekārtošanas līmenis, tehniskais stāvoklis)

Nomas maksa,

EUR / m2

mēn.

(bez PVN)

Nomas maksa,

EUR / m2

stundā

(bez PVN)

Kopš kura laika telpa netiek nomāta

Smilšu iela 92, Daugavpils

45.9

1

47

(kases foajē

telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.01.2012.

Smilšu iela 92, Daugavpils

4.8

4.6

16.0

19.6

37.2

13.4

10.3

12.4

11.6

22.9

Kopā: 152.8

1

63

65

70

71

72

73

74

75

76

77

(telpu grupa ar atsevišķo ieeju)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, ir sanitārais mezgls, apmierinošā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

12.9

2

104

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

12.4

2

105

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

35.8

2

117

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

35.9

2

118

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

35.6

2

119

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

269.8

2

136

(mazā zāle)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

77.8

3

148

(zāle)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

12.3

3

149

(ģērbtuve)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

72.5

3

158

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

16.7

46.9

Kopā: 63.6

3

159

160

(kabineti)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

71.2

3

162

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

10.0

3

166

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

5.7

9.4

Kopā: 15.1

3

168

169

(kabineti)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Smilšu iela 92, Daugavpils

37.7

3

170

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

0,04-0,09

01.10.2017.

Images