Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” iznomāto neapdzīvojamo telpu saraksts

(publicējams saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu)

Nr.

p/k

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums

Nomas objekta adrese

Īpašnieks         (tiesiskais valdītājs)

Iznomātājs

Darījuma datums (dd.mm.gggg)

Līguma beigu datums (dd.mm.gggg)

Lietošanas mērķis

Iznomātais objekts

telpa/telpu grupa (m2)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

01.03.2016.

31.12.2018.

Sporta zāle

telpas Nr. 1-4 (-1.stāva), Nr. 1-23 (1.stāva) – 1309,7 m2

(telpu grupas 001 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

27.12.2016.

31.12.2017.

Daugavpils bērnu un jauniešu centra “Jaunība” filiāle

telpas Nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 – 157,5 m2

(telpu grupas 001 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

23.12.2016.

31.12.2017.

Bērnu deju kolektīva kostīmu noliktava

telpa Nr. 39 – 12,3 m2

(telpu grupas 001 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

05.02.2013.

06.02.2018.

Sabiedriskā ēdināšana

telpas Nr. 41, 42, 43, 44 –

38,9 m2

(telpu grupas 001 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

05.02.2013.

06.02.2018.

Biļešu kase

telpas Nr. 90, 91 – 16,7 m2 (telpu grupas 001 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

27.12.2016.

31.12.2017.

Deju nodarbībām un aerobikas nodarbībām

telpa Nr. 1 – 42 m2

(mazā zāle)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

28.12.2016.

31.12.2017.

Daugavpils kolekcionāru kabinets

telpa Nr. 22 – 35,6 m2

(telpu grupas 003 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

28.12.2016.

31.12.2017.

Kabinets dažādu izglītojošo un informatīvo pasākumu atbalstīšanai un organizēšanai bērniem ar autisma slimību un viņu vecākiem

telpas Nr. 23, 24 – 71,70 m2

(telpu grupas 003 daļa)

 

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

15.10.2013.

14.10.2017.

Klubs nākamajiem un esošajiem vecākiem

telpas Nr. 25, 26  – 76 m2

(telpu grupas 003 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

02.12.2013.

01.12.2018.

Klubs nākamajiem un esošajiem vecākiem

telpa Nr. 27 – 33,4 m2

(telpu grupas 003 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

27.12.2016.

31.12.2017.

Mūzikas nodarbību kabinets

telpas Nr. 32, 33 – 25,3 m2 (telpu grupas 003 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

28.12.2016.

31.12.2017.

Krievu kultūras centra mākslas kolektīvu nodarbību kabinets

telpas Nr. 14, 29 – 108,9 m2

(telpu grupas 005 daļa)

 

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

27.12.2016.

31.12.2017.

Vizuālās mākslas nodarbību kabinets

telpas Nr. 15, 16 – 15,1 m2

(telpu grupas 005 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

28.12.2016.

31.12.2017.

Baltkrievu kultūras centrs

telpas Nr. 30, 31, 32 – 144,0 m2 (telpu grupas 005 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

28.12.2016.

31.12.2017.

Bērnu deju un Austrumdeju nodarbību kabinets

telpa Nr. 41 – 77,8 m2

(telpu grupas 005 daļa)

 1.  

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

28.12.2016.

31.12.2017.

Bērnu deju un Austrumdeju nodarbību ģerbtuve

telpa Nr. 76 – 24 m2

(telpu grupas 005 daļa)

 

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” brīvo neapdzīvojamo telpu saraksts

 

Brīvo neapdzīvojamo

telpu adreses

Platība m2

Stāvs

Telpas

numurs

Ēkas raksturojums (labiekārtošanas līmenis, tehniskais stāvoklis)

Nomas maksa,

EUR / m2

mēn.

Kopš kura laika telpa netiek nomāta

Smilšu iela 92, Daugavpils

52,2

1

Kases foajē

telpa

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

0,73-1,45

01.01.2012.

Images