Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” iznomāto neapdzīvojamo telpu saraksts

(publicējams saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu)

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Būves kadastra apzīmējums

Nomas objekta adrese

Īpašnieks (tiesiskais valdītājs)

Iznomātājs

Darījuma datums

Līguma beigu datums

Lietošanas mērķis

Iznomātas telpas eksplikācijas

numurs

Iznomātas

telpas

platība, m2

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

02.03.2020.

01.03.2025.

Kafejnīca

55

56

57

59

109.2

13.7

14.2

1.6

Kopā: 138.7

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

12.09.2019.

30.09.2025.

Bērnu interešu klubs

63

65

70

71

72

73

74

75

76

77

4.8

4.6

16.0

19.6

37.2

13.4

10.3

12.4

11.6

22.9

Kopā: 152.8

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

21.10.2020.

31.05.2021.

Mūzikas nodarbības

104

12.9

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

21.10.2020.

31.05.2021.

Mūzikas nodarbības

105

12.4

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

02.01.2020.

31.12.2020.

Izglītojošo un informatīvo pasākumu atbalstīšanai, organizēšanai bērniem ar autisma slimību un viņu vecākiem

117

118

35.8

35.9

Kopā: 71.7

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

02.11.2020.

01.11.2021.

Akadēmiskas mākslas apmācības nodarbības

168

169

5.7

9.4

Kopā: 15.1

05000052018

05000052018001

Smilšu iela 92, Daugavpils

Pašvaldība

Kultūras pils

02.03.2020.

01.03.2021.

Bērnu deju kolektīva kostīmu noliktava

187

6.0

 

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” brīvo neapdzīvojamo telpu saraksts 

 

Brīvo neapdzīvojamo

telpu adreses

Platība m2

Stāvs

Telpas

eksplikācijas

numurs

Ēkas raksturojums (labiekārtošanas līmenis, tehniskais stāvoklis)

Nomas maksa,

EUR / m2

mēn.

(bez PVN)

Nomas maksa,

EUR / m2

stundā

(bez PVN)

Kopš kura laika telpa netiek nomāta

Smilšu iela 92, Daugavpils

10.8

1

45            (kases telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

1.65

0.12

01.10.2020

Smilšu iela 92, Daugavpils

6.0

1

46            (kases telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

1.65

0.12

01.10.2020

Smilšu iela 92, Daugavpils

45.9

1

47

(kases foajē

telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

1.65

0.12

01.01.2012.

Smilšu iela 92, Daugavpils

35.6

2

119

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

1.65

0.12

01.09.2020.

Smilšu iela 92, Daugavpils

71.2

3

162

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

1.65

0.12

01.04.2020.

Smilšu iela 92, Daugavpils

10.0

3

166

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī

1.65

0.12

02.09.2020.

Images