Fotostudija "Ezerzeme-F"

Fotostudija "Ezerzeme-F" apvieno cilvēkus, kas nav vienaldzīgi pret fotogrāfiju: gan profesionālus fotogrāfus, gan amatierus.

Fotostudijas "Ezerzeme-F" pamatmērķis ir attīstīt un popularizēt fotogrāfiju kā mākslas veidu. Fotostudija "Ezerzeme-F" organizē radošus seminārus ar pazīstamiem fotomāksliniekiem, tikšanās ar skolēniem, plenērus un konkursus, tematiskās un personālās fotoizstādes. Vairākas reizes gadā notiek fotostudijas kopsapulcēs, kurās fotostudijas biedri un viesi apspriež vietējus un globālus foto-notikumus un problēmas, parāda kolēģiem savus darbus, kopā atlasa fotogrāfijas izstādēm. Kopsapulcēs notiek arī biedrības darba plānošana un organizatorisku jautājumu risināšana.

Fotostudija "Ezerzeme" tika nodibināta 1980.g. Daugavpilī kā brīvprātīga radoša apvienība. Pirmā fotomākslas izstāde notika 1984.gadā. 1987.gadā kolektīvs saņēma goda titulu "Tautas fotostudija". Šajā laika periodā kolektīvs Teodors Rūdana vadībā aktīvi piedalījās visās "Fotovasarās", tika organizētas daudzas radošās tikšanas, notika fotoizstādes kā Latvijā, tā arī aiz robežām. 2010.g. fotostudija tika pārreģistrēta kā biedrība ar nosaukumu Tautas fotostudija "Ezerzeme-F", mainījās arī vadība. Pateicoties palīdzībai no Daugavpils pilsētas domes puses, fotostudijas darbība aktivizējās, sevišķi fotoizstāžu organizācijas jomā. Pašlaik (2012.g. maijs) fotostudija apvieno 18 fotogrāfus no Daugavpils un tās apkārtnēm.

Fotostudija "Ezerzeme-F" ir atklāta organizācija: tiem, kam fotogrāfija nozīmē pietiekoši daudz, un kas ir gatavs strādāt kopā ar mums, ir iespēja tuvāk iepazīties ar kolektīvu un iestāties mūsu rindās. Sākumam - sūtiet vēstuli uz e-pastu:  ezerzemef@gmail.com.  

 

Rekvizīti:

  • Tautas fotostudija "Ezerzeme-F", biedrība
  • Smilšu-92, Daugavpils, LV 5410,
  • reģ.nr. 40008166622,
  • Reģistrācijas datums 14.10.2010.
  • AS “Citadele banka”, PARXLV22
  • LV27PARX0013902595123

Kontakti:

Images