IX STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU CIRKA MĀKSLAS FESTIVĀLS „PARAD ALLE” 2015

  

Dalības pieteikums

1.VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. VI Starptautiskais bērnu un jauniešu cirka mākslas festivāls „PARAD ALLE” 2015 tiek rīkots Daugavpilī (Latvijā) 2015.gada no 21. līdz 23.oktobrim

1.2. Festivāla mērķi un uzdevumi:

 • Dot iespēju latviešu cirka kolektīviem iepazīties savā starpā, kā arī iespēju kontaktēties ar citiem kolektīviem no Eiropas valstīm
 • Stimulēt bērnu un jauniešu cirka kolektīvu radošu attīstību
 • Pieredzes apmaiņa
 • Popularizēt cirka studiju darbību un aktualizēt to nozīmīgumu kultūras jomā
 • Popularizēt labākos sasniegumus cirka mākslā
 • Paaugstināt cirka mākslas lomu augošās paaudzes audzināšanā

2.FESTIVĀLA ORGANIZATORI

2.1. Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras Pils”, Daugavpils, Latvija ar Daugavpils pilsētas domes un Domes Kultūras pārvaldes atbalstu

3.FESTIVĀLA VADĪBAS ORGANI

3.1. Festivāla organizācijai, sagatavošanai un vadīšanai tiek veidots organizācijas komiteja

3.2. Festivāla starptautiskā žūrija: organizācijas komiteja veido festivāla žūriju, kas sastāv no cirka mākslas darbiniekiem, organizācijas komitejas pārstāvjiem un uzaicinātām personām

3.3. Kolektīvu vadītāji, kas piedalās festivālā nevar būt par starptautiskā žūrija locekļiem

3.4. Organizācijas komiteja ievēla starptautiskā žūrija priekšsēdētaju – Daugavpils Kultūras pils vadītājs A. Rudzs

3.5. Festivāla žūrija strādā pamatojoties uz noteikumiem, kurus noteica organizācijas komiteja

4.FESTIVĀLA ORGANIZĀCIJAS NOTEIKUMI UN KARTĪBA

4.1. Festivāls tiks rīkots Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādē „Kultūras Pils”, Smilšu ielā 92, Daugavpilī , Latvijā, 2015.gadā no 21. līdz 23.oktobrim

4.2. Bezmaksas piedalīšanās festivālā

4.3. Festivālā varēs piedalīties bērnu-jauniešu cirka kolektīvi vai atsevišķi izpildītāji sekojošās vecuma grupās:

I grupa - līdz 10 gadiem

II grupa - 11-14 gadi

III grupa - 15-20 gadi

4.4. Katra numura ilgumam jābūt ne vairāk par 5 minūtēm

4.5. MD un CD mūzikas fonogramma

4.6. Festivāla dalībniekiem tiks piedāvātas bezmaksas naktsmītnes Daugavpils pilsētas centrā, viesnīcā „PARK HOTEL LATGOLA” pēc adreses: Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401 un bezmaksas ēdināšana saskaņā ar festivāla programmu

4.7. Ceļa un pārējās izmaksas segs paši festivāla dalībnieki

4.8. Dalībniekiem ir nepieciešami reģistrēties un iesniegt organizācijas komitejai pa e-pastu: lena69@inbox.lv sekojošo informāciju:

 • pilnīgi aizpildītu kolektīva dalības pieteikumu (pielikums Nr.1)
 • anketas, kuras jāaizpilda atsevišķi katram dalībniekam (pielikums Nr.2)
 • noteikta numura videomateriālu
 • dalībnieka fotogrāfiju, logo vai cirka kolektīva fotogrāfiju video prezentācijas sagatavošanai

4.9. Dalības pieteikumi (pielikums Nr.1) tiek pieņemti līdz 2015.gada 7.septembrim

4.10. Organizācijas komiteja apstiprina piedalīšanos festivālā un nosūta ielūgumus līdz 2015.gada 14.septembrim

4.11. Dalībniekiem, kuriem nepieciešama iebraukšanas vīza, nosūtam formu pases datu aizpildīšanai

5.DALĪBNIEKU NOVERTĒŠANA UN APBALVOŠANA

5.1. Starptautiskā žūrija novēros un vērtēs dalībnieku uzstāšanos

5.2. Visi festivāla dalībnieki tiks apbalvoti ar suvenīriem un diplomiem par piedalīšanos festivālā

5.3. Festivāla gaitā tiks noteikts labākais numurs vai izpildītājs, kuram tiks piešķirts festivāla GRAND – PRIX

5.4. Apbalvojuma vietu izkārtojums notiek pamatojoties uz starptautiskā žūrija protokolu un konkursa programmā saņemto baļļu skaitu

5.5. Labākie festivāla mākslinieki tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām sekojošās kategorijās :

 • festivāla GRAND-PRIX
 • 1 pakāpes laureāts (3 vecumgrupās)
 • 2 pakāpes laureāts (3 vecumgrupās)
 • 3 pakāpes laureāts (3 vecumgrupās)

5.6. Festivāla viesi, sponsori vai organizatori var nodibināt papildus speciālās balvas un suvenīrus

5.7. Labāko izpildītāju apbalvošana notiks Galā izrādē un festivāla noslēgšanas svinīgajā vakariņā

6. DROŠĪBAS TEHNIKA

6.1. Visiem festivāla dalībniekiem mēģinājumu un uzstāšanās laikā ir jāievēro Daugavpils Kultūras pils iekšējās kārtības noteikumus

6.2. Visi cirka kolektīvu vadītāji, kas piedalās festivālā, jāizklausa darba aizsardzības un ugunsaizsardzības instruktāžu un jāparakstās speciālajā žurnālā

6.3. Festivāla organizācijas komiteja ir atbildīga par punkta 6.2. izpildīšanu

6.4. Ugunsdrošības tehnikas noteikumu, drošības tehnikas noteikumu un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpēji Daugavpils Kultūras pils un naktsmītnes teritorijā var tikt diskvalificēti no dalības festivālā

6.5. Ir aizliegta izrādes demonstrācija ar dzīvās uguns izmantošanu, lauztu stiklu, kā arī “Joga” numuri, kur tiek apdraudēta izpildītāja dzīvība

6.6. Cirka studijas vadītāji nes pilnu atbildību par punktu 6.1. un 6.5. izpildīšanu par dalībnieku drošību, dzīvību un veselību kolektīvā, par triku izmantošanu iespējamās robežās, kā arī darbderīgu rekvizītu un nodrošināšanas izmantošanu

7. AUTORTIESĪBAS

Organizācijas komiteja atstāj tiesības:

 • atteikt dalībnieka piedalīšanu, ja anketas ierakstītā informācija nav patiesa
 • festivāla gaitā veikt foto un video ierakstus un izmantot atbilstošus ierakstus Latvijas teritorijā

Papildus informācijai :

Jeļena Romanovska +371 29478382, e-mail: lena69@inbox.lv

Gaļina Ignatjeva +371 26898913, e-mail: kulturas_pils@dautkom.lv

Jevgeņijs Čirkovs +371 26752375, (tehniskie jautājumi)

Dalības pieteikums

 

Images