Par mums

Dārgie viesi!

Sveicinām Jūs Daugavpils Kultūras pils mājaslapā.

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils” kā pašvaldības budžeta kultūras iestāde ir pastāvīga juridiska organizācija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Daugavpils pilsētas Domes lēmumiem, rīkojumiem un nolikumiem.

Kultūras pils bija atklāts 1972.gadā, bet 2010.gadā programmas „Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti” Nr.LLI-017 (Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam) ietvaros tiek renovēt koncertzāle.

Pēc renovācijas Kultūras pils tiek aprīkots ar jauno ugunsdzēsības sistēmu un ugunsgrēka brīdinājuma sistēmu saskaņā ar Eiropas standartu, ka arī ir pieejams cilvēkiem ar ierobežotām iespējam – koncertu zālē iekārtota specialā teritorija, pandusi, lifts. Kultūras pils koncertzāle ir viena no lielākajām Latvijā un var uzņemt 1070 skatītājus. Eiropas masu pasākumu centru asociācijas Baltijas nodaļa ir piešķīrusi Daugavpils kultūras pils zālei atbilstības sertifikātu, ka tajā var rīkot visaugstākā līmeņa pasākumus. Tāpēc šeit norisinās gan Latvijas, gan ārvalstu estrādes un teātra zvaigžņu uzstāšanās, lietišķas izstādes, festivāli un konkursi.

Pilsētas iedzīvotāji ne tikai apmeklē koncertus, izstādes un citus pasākumus, bet arī iesaistās amatiermākslas kolektīvos, interešu klubos un pulciņos bērniem un pieaugušajiem. Pilī darbojas pilsētā iemīļotais Tautas teātris „Iskateļ”, kas 2014.gadā svinēja 50 gadu jubileju.

Mūsu lepnums – bērnu cirka studija „Jaunība”, kas darbojas kopš 1987.gada. Šīs studijas audzēkņi kļuva par vairāku prestižu konkursu un festivālu laureātiem, daži jau kļuva par izciliem, profesionāliem cirka māksliniekiem un strādā Rietumeiropas un ASV valstīs.

Daugavpils Kultūras pils aicina Jūs apmeklēt populāro mākslinieku koncertus, izbaudīt estrādes un instrumentālo mūziku, pārdzīvot un smieties kopā ar izrādes varoņiem, apmeklēt cirka izrādes, ka arī atbalstīt pilsētas amatieru un radošus kolektīvus un baudīt izstādes.

Uz tikšanos Kultūras pilī!

Images

2

4

3

1