(publicējams saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs Būves kadastra apzīmējums Nomas objekta adrese Īpašnieks (tiesiskais valdītājs) Iznomātājs Darījuma datums Līguma beigu datums Lietošanas mērķis Iznomātas telpas eksplikācijas Iznomātas telpas platība, m2
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.03.2020. 01.03.2025. Kafejnīca 55 109.2
56 13.7
57 14.20
59 1.6
Kopā: 138.7
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 12.09.2019. 30.09.2025. Bērnu interešu klubs 63 4.8
65 4.6
70 16.0
71 19.6
72 37.2
73 13.4
74 10.3
75 12.4
76 11.6
77 22.9
Kopā: 152.8
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 17.11.2020. 30.11.2025. Dažādu izglītojošo un informatīvo pasākumu atbalstīšana un organizēšana topošajiem un esošajiem vecākiem 115 38.9
116 37.1
Kopā: 76.0
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.11.2020. 30.09.2025. Biedrības darbības nodrošināšanai 170 37.7
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.11.2020. 30.09.2025. Biedrības darbības nodrošināšanai 166 10.0
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 01.10.2023. 31.12.2024. Biļešu kases telpa 45 10.8
46 6.0
Kopa: 16.8
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.01.2024. 31.03.2024. Mūzikas nodarbību nodrošināšanai 105 12.4
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.01.2024. 31.03.2024. Mūzikas nodarbību nodrošināšanai 104 12.9
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.01.2024. 31.03.2024. Biedrības darbības nodrošināšana 119 35.6
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.01.2024. 31.03.2024. Deju nodarbību nodrošināšanai 103 86.0
148 77.8
149 12.3
Kopā: 176.1
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 02.01.2024. 31.03.2024. Biedrības darbības nodrošināšana 168 5.7
169 9.4
Kopā: 15.1
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 18.03.2024. 17.03.2027. Karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana /

SIA “Coffee Address”, reģ. nr. 40003174017

52 4.0
5000052018 5000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Daugavpils Kultūras pils 1.07.2024. 30.12.2026. Biedrības darbības nodrošināšana 114 33.4

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” brīvo neapdzīvojamo telpu saraksts

Brīvo neapdzīvojamo telpu adreses Platība m2 Stāvs Telpas eksplikācijas numurs Ēkas raksturojums (labiekārtošanas līmenis, tehniskais stāvoklis) Nomas maksa, EUR / m2 mēn. (bez PVN) Nomas maksa, EUR / m2 stundā (bez PVN)
Smilšu iela 92, Daugavpils 72.5 158 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (kabinets) 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 16.7 3 159 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (telpas Nr. 158 noliktava) 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 46.9 3 160 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (kabinets) 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 7.2 3 161 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (telpas Nr. 160 noliktava) 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 71.2 3 162 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 73.5 3 164 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (kabinets) 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 16.3 3 165 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (telpas Nr. 164 noliktava) 1,65 0.12
Smilšu iela 92, Daugavpils 6.0 3 187 Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (noliktava) 1,65 0.12