(publicējams saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu)

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs Būves kadastra apzīmējums Nomas objekta adrese Īpašnieks (tiesiskais valdītājs) Iznomātājs Darījuma datums Līguma beigu datums Lietošanas mērķis Iznomātas telpas eksplikācijas

numurs

Iznomātas

telpas

platība, m2

05000052018 05000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Kultūras pils 02.03.2020. 01.03.2025. Kafejnīca 55

56

57

59

109.2

13.7

14.2

1.6

Kopā: 138.7

05000052018 05000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Kultūras pils 12.09.2019. 30.09.2025. Bērnu interešu klubs 63

65

70

71

72

73

74

75

76

77

4.8

4.6

16.0

19.6

37.2

13.4

10.3

12.4

11.6

22.9

Kopā: 152.8

05000052018 05000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Kultūras pils 17.11.2020. 30.11.2025. Dažādu izglītojošo un informatīvo pasākumu atbalstīšana un organizēšana nākamajiem, un  esošajiem vecākiem 115

116

38.9

37.1

Kopā: 76.0

05000052018 05000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Kultūras pils 02.11.2020. 30.09.2025. Biedrības darbības nodrošināšana 170 37.7
05000052018 05000052018001 Smilšu iela 92, Daugavpils Pašvaldība Kultūras pils 02.03.2020. 01.03.2021. Bērnu deju kolektīva kostīmu noliktava 187 6.0

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” brīvo neapdzīvojamo telpu saraksts

Brīvo neapdzīvojamo

telpu adreses

Platība m2 Stāvs Telpas

eksplikācijas

numurs

Ēkas raksturojums (labiekārtošanas līmenis, tehniskais stāvoklis) Nomas maksa,

EUR / m2

mēn.

(bez PVN)

Nomas maksa,

EUR / m2

stundā

(bez PVN)

Kopš kura laika telpa netiek nomāta
Smilšu iela 92, Daugavpils 10.8 1 45

(kases telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1.65 0.12 01.10.2020
Smilšu iela 92, Daugavpils 6.0 1 46

(kases telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1.65 0.12 01.10.2020
Smilšu iela 92, Daugavpils 45.9 1 47

(kases foajē

telpa)

Apkurināma telpa, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1.65 0.12 01.01.2012.
Smilšu iela 92, Daugavpils 35.6 2 119

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1.65 0.12 01.09.2020.
Smilšu iela 92, Daugavpils 71.2 3 162

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1.65 0.12 01.04.2020.
Smilšu iela 92, Daugavpils 10.0 3 166

(kabinets)

Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī 1.65 0.12 02.09.2020.