Vadītāja vietnieks: Harijs Vucins

Adrese:  Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410

E-pasts: kulturas.pils@daugavpils.lv

Tālrunis: +371 654 43809

Rekvizīti:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”
Reģistrācijas numurs 90000077556
Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konta numurs LV06TREL981370600400B

Kā mūs atrast: