И.о. руководителя: Харийс Вуцинс

Адрес: Даугавпилс, улица Смилшу 92, LV-5410

Электронная почта: kulturas.pils@daugavpils.lv

Телефон: +371 654 43809

Реквизиты:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”
Reģistrācijas numurs 90000077556
Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konta numurs LV06TREL981370600400B

Как нас найти: